PARTERAPI

När man har allvarliga problem i sitt parförhållande handlar det ofta om att man hamnat i onda cirklar som ständigt upprepar sig. Ingen av parterna får vad den behöver och längtar efter.

Det vanligaste negativa mönstret är att den ena parten anklagar och den andra drar sig undan.
Den anklagande parten har ofta starka känslor av vrede och desperation (eftersom han/hon inte når fram till den andre) och den som drar sig undan känner att han/hon aldrig duger och vill bara ha slut på bråken (där av undandragandet).

Jag arbetar med en form av parterapi som fokuserar på känslor och djupa behov av närhet, trygghet och acceptans.
Dessa döljs effektivt av ovanstående negativa mönster, dvs parterna vet ofta inte vad de egentligen söker och kan följaktligen inte uttrycka det.

I terapin letar vi oss under det negativa mönstret o hittar fram till det som var och en behöver (oftast samma sak; kärlek, uppskattning, trygghet, närhet mm) och lägger grunden till positiva uttryck och mönster.