ALLMÄN INFORMATION

Sekretess
Som psykolog och psykoterapeut lyder jag under sekretesslagen och har inte rätt att med någon tala om vad som framkommit i våra samtal. Undantag finns dock, även de lagmässigt reglerade.
Jag har anmälningsplikt om jag misstänker att barn far illa, och jag är skyldig att anmäla sådant som framkommit som kan ge mer än två års fängelse enligt strafflagen.
I sådana fall informerar jag givetvis Dig om vad jag tänker göra.

Journalföring
Psykologisk behandling regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och ska enligt lag journalföras.
Journalen innehåller personuppgifter, orsak till behandlingen, kontrakt och överenskommelser, förändringar i överenskommelser, datum för samtalen, samt vid längre behandlingar terminsvisa sammanfattningar om behandlingens innehåll.
Journalen förvaras inbrottssäkert.

Kontrakt
Kontrakt kan vi göra muntligt eller skriftligt.
Det innehåller överenskommelse om fokus för behandlingen, behandlingens längd och kostnad.

Samtalslängd
En terapitimme är vanligen 60 minuter hos mig om vi inte kommer överens om annat.

Kontakt
Tove Drapier, Tel: 073-586 80 62
e-post: tovedrapier@hotmail.com