HANDLEDNING

Jag har lång erfarenhet av psykosocial handledning inom Habilitering och Mödra- o Barnhälsovård.

Jag har handlett BVC-sköterskor, barnmorskor, personliga assistenter, personal på gruppboenden och dagcenter.