FÖRÄLDRAR OCH BARN / GRAVIDITET

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med problem i samband med föräldrablivandet.

De vanligast förekommande problemen är depression o ångest hos någon av föräldrarna (det kan vara mera otydligt att det har samband med föräldrablivandet hos mannen), förlossningsskräck, samt problem med barnets sömn och uppfostran (gränssättningssvårigheter).
Även problem i parrelationen är mkt vanliga i detta skede av livet då två blir tre (eller flera).