MIN ERFARENHET / UTBILDNING

Jag är legitimerad psykolog sedan 1997.
Jag har huvudsakligen arbetat som Mödra- o Barnhälsovårdspsykolog, men har en del erfarenhet från psykiatri och habilitering.

Psykoterapeutlegitimation har jag sedan 2003 från SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapeututbildning.

Jag har dessutom grundläggande utbildning i Emotion Focused Couple Therapy.
Terapin bygger på Anknytningsteori och fokuserar på att medvetandegöra och uttrycka anknytningsbehoven som vi alla har genom hela livet, dvs behov av närhet, (känslomässig) trygghet, kärlek och acceptans mm.

Under 2013 gick jag en kompletterande utbildning vid Karolinska Institutet i Mentaliseringsbaserad psykoterapi. Mentaliseringsbaserad terapi riktar sig till människor med outvecklad "självscannande" förmåga, vilket begränsar förmågan att tillgodogöra sig traditionell psykoterapi, tex personer med Emotionellt instabil personlighetsstörning.

Jag är också sedan 2013 certifierad ledare för "Circle of Security Parenting" (Trygghetscirkeln) - ett psykoedukativt program för föräldrar med problem i sitt föräldraskap, som kan kombineras med förälderns egen terapi.